Νέες Τεχνολογίες

Υπηρεσίες Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΑΠ

Υποστήριξη σε μαθητές και φοιτητές για την ολοκλήρωση των σπουδών

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ψηφιοποιημένες εκδόσεις με διαδραστικό υλικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο

Εκπαιδευση στην Τεχνολογια